Բնագիտական

Նախագահ՝ Սուսաննա Հայրապետյան

Անդամներ՝ Արմենուհի Զուրնաչյան

                    Օֆելյա Դավթյան

                    Լուսինե Ղազարյան

                    Հասմիկ Գրիգորյան

                    ԱնահիտԹելունց

                   Սուսաննա Մկրտչյան

                   Ամալյա Գրիգորյան

                   Կարինե Ավդալյան

                   Զարուհի Մելքոնյան