Տարրական

Նախագահ՝ Գայանե Անանյան

Անդամներ՝ Ազնիվ Մուրադյան

                   Լիլիթ Ամիրխանյան

                   Մարիամ Վարդանյան

                  Նելլի Զաքիյան

                  Նաիրա Վարձելյան

                  Ռուզաննա Մելքոնյան

                  Գայանե Բարսեղյան

                  Ֆլորա Մարտիրոսյան

                  Արմեն Ղազարյան