Պատմաբանասիրական

Նախագահ՝  Հասմիկ Նազարյան

Անդամներ՝  Լարիսա Մկրտչյան

                    Հասմիկ Հովհաննիսյան

                    Գայանե Գևորգյան

                    Նելլի Մինասյան

                    Վարդուհի Մատինյան