Բյուջե և փաստաթղթեր

Տեղեկատվություն

2020թ.-ի 1-րն եռամսյակի հանրակրթական դպրոցի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին

Տեղեկատվություն

2018թ.-ի 3-րդ եռամսյակի հանրակրթական դպրոցի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին


Տեղեկատվություն

2018թ.-ի 1-ին և 2-րդ եռամսյակների հանրակրթական դպրոցի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասինՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածը


Լ. Շանթի անվան թ. 4 հիմնական դպրոցի խորհրդի կազմը՝

Ազատյան Սուսաննա Էդուարդի — ՀՀ ԿԳ նախարարության հանրակրթության վարչության նախ. և միջ. կրթության բաժնի պետ

Ադամյան Ստեփան Գաբրիելի — Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության և ԲԲՇ կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետի տեղակալ

Փափազյան Հասմիկ Նուբարի — Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի սոցիալական, առողջապահության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Մաիլյան Տաթևիկ Կարլենի— Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի առևտրի, սպասարկումների և գովազդի բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ

Մկրտչյան Լարիսա Արշավիրի — ուսուցիչ

Քուշքյան Ալբերտինա Արտուշի — ուսուցիչ

Գրիգորյան Լուսինե Հովհաննեսի — ծնող

Մարտիրոսյան Անուշ Մանվելի — ծնողԵկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ    Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

 

 

 

Զեկուցագիր 2

Զեկուցագիր 1

Բյուջե — Արձանագրություն 2 — 1. 2